Left Kontynuuj zakupy
Twoje zamówienie

Nie masz produktów w koszyku

Polecane produkty

Reklamacje / Zwroty

Reklamacja produktu

Reklamacja w witamin | sklep może zostać złożona przez Klienta na przykład:

 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@witaminsklep.pl, W temacie wiadomości prosimy umieścić numer zamówienia - przykład "Reklamacja do zamówienia XXX",
 • pisemnie na adres:

"witamin | sklep" AKILEA SE
ul. Stołeczna 14,
05-074 Józefin gm. Halinów.


Zalecamy podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

 • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady,
 • żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, oraz
 • danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez obsługę sklepu.
Wymogi podane powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Odstąpienie od umowy / Zwrot

Konsument (klient), który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt 8.8 Regulaminu sklepu. Formularz odstąpienia od umowy (zwrot) w witamin | sklep może zostać złożony przez Klienta na przykład:

 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@witaminsklep.pl, W temacie wiadomości prosimy umieścić numer zamówienia - przykład "Rezygnacja z zamówienia XXX",
 • pisemnie na adres:

"witamin | sklep" AKILEA SE,
ul. Stołeczna 14,
05-074 Józefin gm. Halinów.

Wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest poniżej. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. 

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.
  • Adresat: 

"witamin | sklep" AKILEA SE,
ul. Stołeczna 14,
05-074 Józefin gm. Halinów.
lub
sklep@witaminsklep.pl

 • Imię i nazwisko zamawiającego,
 • Adres zamawiającego,
 • Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: .................,
 • Data zawarcia umowy (zakupu) (*) / data odbioru zamówienia(*),
 • Numeru konta bankowego do zwrotu,
 • Podpis zamawiającego (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej),
 • Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odrdostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).